ASSESSORAMENT AGRONÒMIC

Àrees verdes

Campo de Golf de Bermuda

Preparació D’un Camp De Golf De Bermuda Comuna Per A Ressembrar-Lo Amb Bermuda Riviera

1. Començar a tallar els carrers dues setmanes abans de la ressembra fins una alçada de 8 mm. Intentar que la superfície quedi el més neta possible de restes de gespa.

2. Fer una passada de verticut profunda en el sentit del carrer.

3. A continuació, fer dues passades de verticut amb la quíntuple Super 500 per a sanejar i treure l’herba morta.

4. És necessari que la temperatura del sòl que s’ha de ressembrar sigui de 18-20°C i no es regui, com a mínim, des de 24 hores abans. Abans d’iniciar la ressembra, també haurem de conèixer la superfície que hem de ressembrar per tal de determinar la llavor que s’ha d’utilitzar per a cada forat i poder graduar la màquina amb exactitud. Cal verificar sovint la perfecta graduació de la màquina ja que la graduació inicial es modifica amb assiduïtat pel xoc del disc amb pedres o arrels.

5. La ressembra s’haurà de fer en X (dues passades creuades) amb la sembradora de precisió tipus 1575 Overseeder. La sembra quedarà en forma de rombe. La dosi de sembra ha de ser de 16 g/m2 (8 g/m2 a cada passada). D’aquesta manera aconseguirem una millor implantació i coberta de la superfície. La profunditat de sembra serà de 6-8 mm. No és recomanable ressembrar més superfície de la que es podrà cobrir amb l’enceball el mateix dia, ja que la llavor quedaria exposada a les inclemències meteorològiques.

6. Enceball: 50% sorra + 50% humus de cuc. Dosi: 3-4 t/ha.

7. Màquina de búnquer o multiús per a passar l’estora metàl·lica per la superfície amb l’enceball.

8. Passada de corró.

9. Cinc regs diaris de 5-6 min/reg, i mantenir la humitat en el sòl fins que la llavor germini (aproximadament 15 dies).

10.  Després de germinar, adobar 1-2-1, dosi: 300 kg/ha.

11. Com que la Bermuda comuna (Cynodon comuna) no s’eliminarà de principi, passaran dos anys fins que la superfície ressembrada estigui totalment dominada per la Bermuda Riviera.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Consulta la nostra xarxa comercial arreu del món

Oficina Central

Selva de Mar 111 08019 Barcelona España
Tel.: 93 303 63 60 · Fax: 93 303 63 73

info@semillasfito.com